เทคโนโลยี AI ช่วยให้แพนด้ายักษ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เทคโนโลยี AI พวกมันเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางในเรื่องความอวบอ้วนและท่าทางงุ่มง่าม แต่แพนด้ายักษ์ขาดลักษณะใบหน้าที่โดดเด่น ทำให้นักวิทยาศาสตร์และผู้ดูแลยากที่จะแยกแยะพวกมันออกจากกัน และด้วยเหตุนี้จึงติดตามพวกมันได้ ขณะนี้ นักวิจัยที่ Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in China ได้บุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการระบุสิ่งมีชีวิต ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามสัตว์ทั้งภายในเขตรักษาพันธุ์และในป่า เทคโนโลยี...